Werkwijze

Cliënten komen op verschillende manieren met IN Zorg en Advies in aanraking. Zij worden doorverwezen door andere instellingen op het gebied van zorg en hulpverlening of vinden ons via bijvoorbeeld de website.. Bij ons is alles bespreekbaar en gaan we uit van de behoefte van de cliënt.

Als eerste gaan we daarom in gesprek met de cliënt en indien mogelijk met zijn of haar ouders/verzorgers. We geven de mogelijkheden aan en adviseren de cliënt wat het beste is in zijn of haar situatie. Daarna worden er afspraken gemaakt met de cliënt en de andere betrokkenen, deze afspraken worden ook op papier gezet. Zijn beide partijen het met het voorstel eens, draagt IN Zorg en Advies zorg voor een geschikte woonruimte.. Heeft de cliënt al een eigen woonruimte of wil hij of zij liever vanuit het ouderlijk huis begeleid worden, dan is dat uiteraard mogelijk.
De door IN Zorg en Advies geboden zorg vindt te allen tijde plaats op basis van een begeleidingsplan en daarin vastgestelde doelstellingen. De zorg wordt geleverd door gekwalificeerde professionals. De zorg- en ondersteuning vindt plaats op geplande en ongeplande momenten.

Dagbesteding enWerk

Een regelmatig dag- nachtritme draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven. Daarom ondersteunen wij bij het maken van een keuze voor dagbesteding of (betaald)werk. Van cliënten die onder begeleiding van IN Zorg en Advies zijn geweest, weten we wat zij aan kunnen. IN Zorg en Advies biedt cliënten die dit wensen een dagbesteding. Wanneer een client wil en kan werken wordt hij hierin ondersteund door ons.

Werken

Van cliënten die onder begeleiding van IN Zorg en Advies zijn geweest, weten we wat zij aan kunnen. IN Zorg en Advies biedt cliënten die daartoe in staat zijn de mogelijkheid om te werken. Bij het maken van afspraken en het doornemen van de situatie komen derden hierdoor niet voor verrassingen te staan.