slide 1

WIJ ZIJN IN ZORG EN ADVIES

IN Zorg en Advies is een dynamische organisatie die hulp en diensten aanbiedt aan mensen in de regio Zuid Holland Zuid. Kenmerkend voor alles wat IN Zorg en Advies doet, is het streven naar realisatie van kwaliteit van leven.

Meer informatie

slide 2

WIJ ZIJN IN ZORG EN ADVIES

IN Zorg en Advies is een dynamische organisatie die hulp en diensten aanbiedt aan mensen in de regio Zuid Holland Zuid. Kenmerkend voor alles wat IN Zorg en Advies doet, is het streven naar realisatie van kwaliteit van leven.

Meer informatie

BIJ IN ZORG EN ADVIES STA JIJ ALTIJD CENTRAAL

IN Zorg en Advies is een interculturele zorginstelling die zorg verleent aan zowel autochtone als allochtone Nederlanders. IN Zorg en Advies heeft zich ontwikkeld als vindplaats voor de allochtone zorgvragers. Daar waar andere, reguliere organisaties vaak moeite hebben deze doelgroep te bereiken, lukt dit IN Zorg en Advies heel goed. IN Zorg en Advies spreekt de ’taal’ van de doelgroep.

Welzijn, zelfsturing en zorg zijn voor IN Zorg en Advies essentiële en onlosmakelijk met elkaar verbonden deelterreinen. Deze deelterreinen moeten leiden tot een zeker gevoel van geluk en het openen van nieuwe perspectieven. De basis van onze organisatie is een positieve, probleemoplossende, levenslustige en overstijgende houding, waarbij de cliënt altijd centraal staat. Wie deze cliënt ook is.

Meer over ons
Mogelijkheden bieden

Cliënten met beperkingen, langdurige ziekten, gedragsstoornissen of psychiatrische problemen bieden we de mogelijkheid om totaal tot rust te komen, meer zelfvertrouwen te krijgen en een prettig leven op te bouwen.

Participatie in de maatschappij stimuleren

IN Zorg en Advies richt zich niet alleen op de zorg voor cliënten, maar ook op het creëren van dagbesteding voor de cliënt. Dit geven we op een planmatige manier vorm, zodat de cliënt wordt gestimuleerd en geholpen bij het participeren in de maatschappij.

Een gezondere levensstijl creëren

Naast de zorg en dagbesteding bieden we veel ruimte voor (sport)activiteiten en/of fysieke trainingen. Op deze manier worden cliënten meegenomen in een gezondere levensstijl, wordt de weerbaarheid vergroot en agressie gereguleerd.

WIJ BEGINNEN
WAAR ANDERE HULPVERLENERS EINDIGEN

IN Zorg en Advies is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning biedt. In het aanbod staat de vraag centraal, waarbij de zorg en ondersteuning gericht is op behoud van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het vergroten van de participatie. Juist door uit te gaan van de participatiemogelijkheden van de cliënt dragen wij bij aan de vermindering van de zorgvraag. De manier van werken is een natuurlijke manier om doelmatig om te gaan met zorggelden, ondanks het feit dat onze doelgroep relatief vaak en soms veel zorg en ondersteuning nodig heeft.

Zelf test

kwf

actieve hulpverlening

Actieve hulpverlening draagt bij aan meer motivatie, een makkelijker gesprek over gevoelens en toepassing in de praktijk.

Meer informatie »

dagbesteding

Onze cliënten kunnen deelnemen aan activiteiten als fitness, boksen en schilderen om te leren beter om te gaan met hun handicap.

Meer informatie »

onze doelgroepen

Jong of oud, licht of ernstig beperkt; ons aanbod is groot en divers, waardoor we verschillende doelgroepen hulp kunnen bieden (vanaf 18 jaar).

Meer informatie »