Jongvolwassenen

In de puberteit ontwikkelen jongeren zich sterk, zowel op lichamelijk als psychisch vlak. Ze maken zich van hun ouders los en richten zich meer op leeftijdsgenoten. Dat is een gezonde ontwikkeling. Maar jongeren met een verstandelijke beperking zijn juist in deze fase erg kwetsbaar.  Zo zijn ze vaak impulsief en kunnen ze de gevolgen van hun daden niet altijd overzien. Daarnaast zijn ze gemakkelijk te beïnvloeden. Aan de andere kant veranderen hun vrienden en vriendinnen ook. Ze kijken kritisch naar elkaar. Dat kan tot pijnlijke momenten leiden. Voor ouders kan ook de persoonlijke verzorging een te zware belasting worden.

Samen op zoek

IN Zorg en Advies biedt deskundige begeleiding voor jongeren van 18+. Wij bekijken samen met de cliënt en zijn of haar ouders wat er speelt en wat de jongere nodig heeft om zich verder te ontplooien. Ook bespreken we de adviezen, begeleiding of praktische hulp waaraan de ouders behoefte hebben. Daarna maken we keuzes uit de mogelijkheden. Van begeleiding thuis of op school tot een plek op de dagbesteding en/of in een woning van IN Zorg en Advies; de mogelijkheden zijn divers.