Over IN Zorg en Advies

Jong of oud, gezond of hulpbehoevend, arm of rijk; iedereen is op zoek naar realisatie van kwaliteit van leven. Dit kan voor ieder individu weer iets anders betekenen, maar vrijwel altijd is er sprake van factoren op sociaal, psychisch, lichamelijk of levensbeschouwelijk vlak. Om je cliënten echt goede hulp te bieden heb je dus een brede kijk op het leven nodig. En dat heeft IN Zorg en Advies.

Als dynamische organisatie bieden wij hulp en diensten aan mensen (vanaf 18 jaar) in de regio Zuid Holland Zuid. We bieden kwalitatieve zorg aan die aansluit bij de behoefte van onze doelgroep. Ons streven is om dé instelling in de regio Rotterdam te zijn die bekend staat als ‘kwalitatief goed, betrouwbaar en onderscheidend’, waar mensen zich welkom voelen in een vertrouwde en warme omgeving.

IN Zorg en Advies biedt de volgende diensten:

 • Begeleiding
 • Dagbesteding
 • Persoonlijke Verzorging
 • Verpleging
 • Tijdelijk Verblijf
 • Langdurig Verblijf

Deze diensten worden gefinancierd vanuit de WLZ (VPT en MPT). IN Zorg en Advies ie een gecontracteerde partner van het Zorgkantoor en levert deze dienst in de vorm van Zorg In Natura.

Onze visie

Bij IN Zorg en Advies vinden we het belangrijk dat mensen op hun eigen manier kunnen wonen, een dagbesteding vinden die bij hen past en relaties aangaan die belangrijk voor hen zijn. Onze visie is dan ook dat de cliënt zelf aan zijn of haar herstel werkt. Uitgaande van zijn of haar mogelijkheden probeert hij of zij opnieuw inhoud te geven aan het leven. IN Zorg en Advies levert waar mogelijk een actieve bijdrage aan de de-stigmatisering van individuen die een geschiedenis hebben met handicaps. Het leren omgaan met de handicap staat centraal. De volgende kernwaarden zijn voor onze organisatie van groot belang:

 • Continu doorontwikkelen en blijven leren
 • Dynamisch en innoverend werken
 • Alert zijn
 • Medewerkers die zich verbonden voelen met het aanbod van zorg in alle mogelijkheden die we bieden
 • Handelen naar het motto: “Kwaliteit ben je zelf”

We stimuleren onze medewerkers om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid initiatieven te nemen die leiden tot verbetering van ons aanbod en de kwaliteit. We willen in het bijzonder voldoen aan de behoefte van de doelgroep met LVG en psychische en gedragsproblemen. IN Zorg en Advies richt zich op mensen met deze problematiek en biedt begeleiding en huisvesting.

Onvoorwaardelijke acceptatie, gelijkheid en respect staan centraal en dragen bij aan de kwaliteit van het leven en de tevredenheid van de cliënt. Op deze waarden is onze begeleiding dan ook gebaseerd. Wij ondersteunen onze cliënten in het benutten van hun mogelijkheden, met het oog op het optimaliseren van participatie in de maatschappij. Samen zoeken we naar mogelijkheden; de cliënt maakt uiteindelijk zijn eigen keuzes.

Ons doel

Aandacht en contact, daar draait het bij IN Zorg en Advies om. Aandacht voor mensen die door ziekte, handicap of leeftijd lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben en daardoor niet of nauwelijks kunnen functioneren in deze maatschappij. Wij bieden deze doelgroep mogelijkheden om contacten te leggen. We gaan op de vraag van de cliënten in en bieden hen de zorg waar ze om vragen en die ze nodig hebben.

Mensen die langdurig ziek zijn of een beperking hebben lopen een verhoogd risico om in een sociaal isolement terecht te komen en daardoor in een zorgwekkende positie te raken. IN Zorg en Advies zorgt dat het gevoel van eenzaamheid vermindert en voorkomen wordt. Ook zorgen we voor de ontwikkeling van meer zelfvertrouwen in het leven van onze cliënten.

De vraag naar zorg groeit dagelijks, waardoor er zorgvragers op wachtlijsten worden geplaatst. IN Zorg en Advies levert de cliënt de zorg die hij of zij nodig heeft. We geven kleur en blijheid aan het leven van onze cliënten en bevorderen hun kwaliteit van leven. Met hart en ziel zetten we ons in voor de maatschappelijke integratie van mensen met een beperking.

We dragen bij aan een samenleving waarin betrokkenheid, samenhorigheid en belangstelling voor elkaar voorop staan. Zo kan er verschil worden gemaakt tussen aandacht en desinteresse, tussen zorgzaamheid en onverschilligheid. Wij zorgen dat onze zorgvragers vertrouwen en bevestiging krijgen in hun kunnen zodat ze hun eigen plek in onze samenleving kunnen creëren. IN Zorg en Advies biedt 24 uur per dag haar diensten aan zorgvragers van alle leeftijden.

Raadpleeg het privacyreglement van IN Zorg en Advies.