Visie

Het streven naar kwaliteit staat in dienst van het aanbod naar de klant:

 • L.V.G. Zorg.
 • Wonen.
 • Dagbesteding.
 • Diagnostiek en behandeling.
 • Langdurige verblijf.
 • Tijdelijk verblijf.
 • Hulpthuis.
 • Geestelijke verzorging.

We vinden het belangrijk dat mensen op hun eigen manier kunnen wonen, een dagbesteding
vinden die bij hen past en relaties aangaan die belangrijk voor hen zijn. Volgens onze visie werkt de
cliënt zelf aan zijn herstel. De cliënt probeert opnieuw inhoud te geven aan zijn leven, uitgaande
van zijn eigen mogelijkheden. IN Zorg en Advies wil waar mogelijk een actieve bijdrage leveren
aan de destigmatisering van individuen die een geschiedenis hebben met handicaps. Het gaat om
het leren omgaan met je handicap, deze een plaats geven in je leven en zo een zinvol leven
opbouwen. Om een kwalitatief goede organisatie te zijn is het van belang dat we als organisatie:

 • Continu door ontwikkelen en blijven leren;
 • Dynamisch en innoverend werken, alert zijn en;
 • dat medewerkers zich verbonden voelen bij het aanbod van zorg in alle mogelijkheden die

IN Zorg en Advies te bieden heeft. Binnen IN Zorg en Advies hanteren we naar onze
medewerkers het motto: “Kwaliteit ben je zelf”.

We stimuleren medewerkers om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid initiatieven te nemen die
leiden tot verbetering van ons aanbod en kwaliteit. We willen binnen Rotterdam en omstreken de
instelling zijn die bekend staat als ‘kwalitatief goed, betrouwbaar en onderscheidend’. Het gaat
daarbij in het bijzonder om te voorzien in de behoefte van de doelgroep met LVG en psychische en
gedragsproblemen. IN Zorg en Advies richt zich op mensen met LVG en psychiatrische
problematiek en biedt die begeleiding en huisvesting. Onze begeleiding is ondersteunend
gebaseerd op onvoorwaardelijke acceptatie waarin gelijkheid en respect centraal staan en draagt
bij aan de kwaliteit van het leven en de tevredenheid van de cliënt. Op deze wijze ondersteunen wij
onze cliënten in het benutten van hun mogelijkheden met het oog op optimaliseren van
participatie in de maatschappij. Wij zoeken samen naar mogelijkheden, de cliënt maakt uiteindelijk
zijn eigen keuzes.