Hulpverlening

Hulpverlening

IN Zorg en Advies heeft bewust gekozen voor actieve hulpverlening. Veel jongvolwassenen leren namelijk experimenteel. Zij leren door te doen en daarna pas te denken en spreken over de behaalde resultaten. Actief bezig zijn door middel van van (sport)activiteit en/of fysieke training geeft bij deze doelgroep het beste resultaat om de geboden hulpverlening in de praktijk toe te passen. Veel van hen vinden het moeilijk om te praten over hun gevoelens. Door middel van een activiteit komen zij veel makkelijker bij hun gevoel. Daardoor wordt een gesprek over die gevoelens wél mogelijk.

De meeste jongvolwassenen vinden het ook leuk om actief bezig te zijn. Doordat wij aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van deze doelgroep zullen zij gemotiveerder aan de slag gaan en minder snel afhaken.Wij hopen hen iets te bieden waar ze iets mee kunnen. Ook als zij moe zijn van alle hulptrajecten die ze misschien al doorlopen hebben in hun leven. Soms begint IN Zorg en Advies namelijk daar waar andere hulpverleners eindigen.

Extern Begeleid Wonen

Meerderjarig

Jongvolwassenen van 18+ in het Extern Begeleid Wonen-traject, moeten zelf voorzien in hun kosten voor levensonderhoud. IN Zorg en Advies kan niet financieel bijdragen aan het zelfstandig wonen van de jongeren. Het doel is dat de cliënt na maximaal drie tot zes maanden in staat is om zelfstandig een huishouden te voeren. Als blijkt dat de cliënt een zwaardere hulpvraag heeft die meer of intensievere en mogelijk een langdurige hulpverlening vergt, dan zullen wij samen met jou (en de begeleider/voogd/mentor of bewindvoerder) zorgen voor een vervolgtraject.

Overzicht alle hulpvormen

Onze hulpvormen zijn globaal gezien: ambulante hulp, dagbesteding en 24-uurs-zorg. Wij willen onze hulpvormen zoveel mogelijk flexibel inzetten en op maat aanbieden. Een overzicht van onze hulpvormen vind je op de pagina Werkwijze. De hulp die wij bieden gaat altijd op indicatie.

Plan van Aanpak

Onze hulpverlening start altijd met een Plan van Aanpak. Dat plan maken we zoveel mogelijk samen met alle betrokkenen. Het plan verwoordt de hulp die we bieden, de duur van deze hulp en de doelen die we willen bereiken.